Casa Unifamiliar

Aquesta casa unifamiliar s’emplaça a una parcel·la situada a l’extraradi de la població, en una situació òptima respecte vistes i assolellament. El projecte resol el programa funcional típic d’un habitatge unifamiliar aïllat en la seva planta baixa (amb la zona de dormitoris segregada de la zona pública), amb una gran permeabilitat respecte el jardí circumdant. La planta soterrani (a nivell de carrer) es reserva per garatges i elements tècnics i d’instal·lacions.

La concepció formal de l’habitatge neix de formes pures i contundents, rematades per una acurada recerca d’un òptim aprofitament lumínic i d’assolellament, garantint des de la concepció inicial de l’edifici la màxima eficiència energètica.

El resultat és un habitatge de formes i caràcter modern però amb aquell regust històric de grans voladius que permeten aprofitar el sol a l’hivern i evitar-lo a l’estiu, adaptant-se a la perfecció a la climatologia mediterrània. Tot això amb un contacte directe i permanent amb l’espai exterior, una de les prioritats del propietari.

Copyright © 2018 ARQUIMES Tots els drets reservats

T.+34 93 865 43 08   |   info@arquimes.com